. Kinbaku - Sculptures. 彫塑 緊縛

Sculpture Kinbaku 1 Sculpture Kinbaku 2 Sculpture Kinbaku 3 Sculpture Kinbaku 4 Sculpture Kinbaku 5 Sculpture Kinbaku 6 Sculpture kinbaku. 彫塑 緊縛